Gerardo D., Mercedes GLA, Gennaio 2015, FOTO PRIMA E DOPO

IMG_4996 IMG_4997 IMG_5002 IMG_5003